Maarten van Helvoirt

Samenwerken voor brede kwaliteits-
verbetering zorg

“Samen dichter bij gezondheid, dat is waar Boehringer Ingelheim voor staat én gaat. Deze doelstelling heb ik betrokken op mijn eigen regio, waar Friesland onder valt. We zijn geneigd om onze informatievoorziening in het Engels en in andere talen beschikbaar te maken terwijl we een regio dichter bij huis hebben waar de tweede taal van Nederland wordt gesproken. Zo werd het idee om Friese patiëntmaterialen op te stellen geboren.” Paul Hoebee, District Manager Human Pharma bij Boehringer Ingelheim, vertelt over dit nieuwe initiatief.

“Onze missie is: patiënten dichter bij gezondheid brengen. Dit betekent niet alleen helpen dat geneesmiddelen juist ingezet worden maar vooral ook dat een patiënt de best passende zorg krijgt, afgestemd op het individu. Wordt een patiënt bijvoorbeeld niet goed gediagnostiseerd, dan kan het zijn dat deze niet de beste behandeloptie ontvangt. De behandeling heeft dan minder tot geen effect. Er zijn daarnaast patiënten die mogelijk wel in aanmerking komen voor een behandeling maar die behandeling niet krijgen. Klachten worden niet herkend of de juiste diagnose wordt niet gesteld. Als we die groep eerder herkennen en behandelen conform richtlijnen, dan zijn klachten te voorkomen.”

Ondersteunen vanuit de inhoud

Voor drie indicaties zijn nu Friese patiëntmaterialen beschikbaar: diabetes, cardiovasculair en respiratoir. “Met name onder senioren kunnen chronische aandoeningen zoals COPD, boezemfibrilleren en diabetes type 2 vaker voorkomen. We gaan ervan uit dat senioren in Friesland vooral Fries spreken en willen met de materialen meer aansluiten op hun belevingswereld.” Of de materialen aan gaan slaan, moet blijken uit de aanvragen van de zorgverleners. Dat is de graadmeter voor het succes. “Op het moment dat de aanvragen hoog zijn, dan speelt er een behoefte. Dat is een goede indicatie om hierop voort te borduren.”


We inventariseren bijvoorbeeld samen met de zorggroep waar de knelpunten zitten in de zorg voor chronische patiënten. We kijken waar ze tegenaanlopen, waar ze behoefte aan hebben om zo tot inzichten te komen die de kwaliteit van de zorg verbeteren. Daarna bespreken we of we ze kunnen ondersteunen met zorgoptimalisatieprojecten. Vaak kennen we voorbeelden uit een andere regio, en brengen we partijen met elkaar in contact. Bij gelegenheid kijken we ook naar samenwerking met andere stakeholders. Het gaat altijd om ondersteuning op maat."

Een mogelijk infarct voorkomen

"Op dit moment werken we samen met een aantal partijen om de kwaliteit van de cardiologische zorg in de regio Zuidoost-Brabant te verbeteren voor ons indicatiegebied atriumfibrilleren. Dit is een hartritmestoornis met een groot risico op een herseninfarct. De diagnose wordt soms pas gesteld als een patiënt al een herseninfarct heeft gekregen. De impact van zo’n infarct is groot. Je wilt patiënten daarvoor behoeden door ze op tijd te diagnosticeren en te behandelen. Boehringer Ingelheim faciliteert regionale partijen met een diagnosticum dat via huisartsenpraktijken in de regio wordt gebruikt. We proberen patiënten te vinden, die tot dan toe onontdekt waren. Zo wordt een mogelijk infarct voorkomen.”

Scholing en consultancy

"Door middel van het delen van inzichten kunnen we zorgpartijen helpen met het optimaliseren van de zorg. Bijvoorbeeld bij een COPD-zorgprogramma voor een groep huisartsenpraktijken. Er blijkt veel diversiteit in de inhoud en duur van spreekuren te zitten binnen groepen. Dat zegt dat het zorgprogramma bij de ene huisartspraktijk anders wordt uitgevoerd dan bij de andere. Het is in het belang van de patiënt dat alle zorgprofessionals op eenzelfde manier de zorg vormgeven. Vanuit onze expertise op het gebied van astma en COPD kunnen we ondersteuning bieden in de vorm van consultancy en scholing om de verschillende praktijken dichter bij elkaar te brengen in de uitvoering van het zorgprogramma."

Vooruitblik op de toekomst

“Als farmaceut geloof ik dat wij een bijdrage kunnen leveren aan value-based healthcare. Hierbij draait het om toegevoegde waarde voor de patiënt, gemeten aan de hand van uitkomsten die voor de patiënt relevant zijn. Aan de hand van afgeronde studies zouden we bijvoorbeeld de meerwaarde aan kunnen tonen van een geneesmiddel op specifieke uitkomsten die waarde toevoegen voor de patiënt. Zoals het effect van medicatie op het terugdringen van heropnames. Het is vanzelfsprekend dat de kwaliteitsverbetering van het zorgpad van de patiënt hier ook aan kan bijdragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om beter monitoren na ontslag en eerder herkennen van signalen in de thuissituatie. Daar zie ik echt een rol voor ons als farmaceut door te investeren in onderzoeken die gedaan worden en op te treden als kennispartner zoals bij PICASSO.”

Ook samenwerken?

Maarten is te bereiken via: maarten.van_helvoirt@boehringer-ingelheim.com of +31 (615) 040302