Maarten van Helvoirt

Samenwerken voor brede kwaliteits- verbetering zorg

"Mijn doel is de zorg rondom onze indicatiegebieden, samen met onze partners te verbeteren” Accountmanager Maarten van Helvoirt staat duidelijk achter de ambitie van Boehringer Ingelheim om samen mensen dichter bij gezondheid te brengen. “Wij willen niet alleen innovatieve geneesmiddelen ontwikkelen. We streven ernaar de zorg te verbeteren rondom de patiënten die onze geneesmiddelen gebruiken, of die in aanmerking komen voor onze geneesmiddelen. Die combinatie zal leiden tot een betere kwaliteit van leven voor de patiënt.”

Ondersteunen vanuit de inhoud

"Boehringer Ingelheim probeert echt de kwaliteit van zorg te verbeteren. We richten ons daarom op samenwerking waarbij de patiënt centraal staat. Zo’n samenwerking start altijd met het uitspreken en vastleggen van de wederzijdse belangen en doelstellingen. Transparant zijn is belangrijk. De media kan onze branche soms behoorlijk negatief neerzetten, maar daar herken ik ons bedrijf helemaal niet in. Onze directe partners waarderen onze samenwerking en we worden ervaren als een betrouwbare partij die vanuit de inhoud ondersteunt.”

We inventariseren bijvoorbeeld samen met de zorggroep waar de knelpunten zitten in de zorg voor chronische patiënten. We kijken waar ze tegenaanlopen, waar ze behoefte aan hebben om zo tot inzichten te komen die de kwaliteit van de zorg verbeteren. Daarna bespreken we of we ze kunnen ondersteunen met zorgoptimalisatieprojecten. Vaak kennen we voorbeelden uit een andere regio, en brengen we partijen met elkaar in contact. Bij gelegenheid kijken we ook naar samenwerking met andere stakeholders. Het gaat altijd om ondersteuning op maat."

Een mogelijk infarct voorkomen

"Op dit moment werken we samen met een aantal partijen om de kwaliteit van de cardiologische zorg in de regio Zuidoost-Brabant te verbeteren voor ons indicatiegebied atriumfibrilleren. Dit is een hartritmestoornis met een groot risico op een herseninfarct. De diagnose wordt soms pas gesteld als een patiënt al een herseninfarct heeft gekregen. De impact van zo’n infarct is groot. Je wilt patiënten daarvoor behoeden door ze op tijd te diagnosticeren en te behandelen. Boehringer Ingelheim faciliteert regionale partijen met een diagnosticum dat via huisartsenpraktijken in de regio wordt gebruikt. We proberen patiënten te vinden, die tot dan toe onontdekt waren. Zo wordt een mogelijk infarct voorkomen.”

Scholing en consultancy

"Door middel van het delen van inzichten kunnen we zorgpartijen helpen met het optimaliseren van de zorg. Bijvoorbeeld bij een COPD-zorgprogramma voor een groep huisartsenpraktijken. Er blijkt veel diversiteit in de inhoud en duur van spreekuren te zitten binnen groepen. Dat zegt dat het zorgprogramma bij de ene huisartspraktijk anders wordt uitgevoerd dan bij de andere. Het is in het belang van de patiënt dat alle zorgprofessionals op eenzelfde manier de zorg vormgeven. Vanuit onze expertise op het gebied van astma en COPD kunnen we ondersteuning bieden in de vorm van consultancy en scholing om de verschillende praktijken dichter bij elkaar te brengen in de uitvoering van het zorgprogramma."

Vooruitblik op de toekomst

“Als farmaceut geloof ik dat wij een bijdrage kunnen leveren aan value-based healthcare. Hierbij draait het om toegevoegde waarde voor de patiënt, gemeten aan de hand van uitkomsten die voor de patiënt relevant zijn. Aan de hand van afgeronde studies zouden we bijvoorbeeld de meerwaarde aan kunnen tonen van een geneesmiddel op specifieke uitkomsten die waarde toevoegen voor de patiënt. Zoals het effect van medicatie op het terugdringen van heropnames. Het is vanzelfsprekend dat de kwaliteitsverbetering van het zorgpad van de patiënt hier ook aan kan bijdragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om beter monitoren na ontslag en eerder herkennen van signalen in de thuissituatie. Daar zie ik echt een rol voor ons als farmaceut door te investeren in onderzoeken die gedaan worden en op te treden als kennispartner zoals bij PICASSO.”

Ook samenwerken?

Maarten is te bereiken via: maarten.van_helvoirt@boehringer-ingelheim.com of +31 (615) 040302