Patiëntmaterialen nu ook in het Fries beschikbaar

Samen dichter bij gezondheid in Friesland

“Samen dichter bij gezondheid, dat is waar Boehringer Ingelheim voor staat én gaat. Deze doelstelling heb ik betrokken op mijn eigen regio, waar Friesland onder valt. We zijn geneigd om onze informatievoorziening in het Engels en in andere talen beschikbaar te maken terwijl we een regio dichter bij huis hebben waar de tweede taal van Nederland wordt gesproken. Zo werd het idee om Friese patiëntmaterialen op te stellen geboren.” Paul Hoebee, District Manager Human Pharma bij Boehringer Ingelheim, vertelt over dit nieuwe initiatief.

Friese instructies

“Het idee is vanuit gezond verstand ontstaan en ook op die wijze uitgerold. We hebben geen uitgebreid marktonderzoek gedaan, maar besloten om het gewoon te gaan doen vanuit de doelstelling Samen dichter bij gezondheid.” Het initiatief gaat uit van de gedachte dat veel Friezen hun eigen taal spreken en dat zij medische informatie beter begrijpen als ze dit in hun eigen taal kunnen lezen. “Op het moment dat patiënten volledig weten hoe zij hun geneesmiddelen moeten innemen, dan verhoog je het effect van de therapie. Op die manier draagt het bij aan goed geneesmiddelengebruik en aan het behandeldoel dat de arts heeft gesteld. We reiken met de Friese materialen iets verder dan het standaard informeren en ondersteunen tegelijkertijd de arts om patiënten adequaat te instrueren.”

Over diabetes, cardiovasculair en respiratoir

Voor drie indicaties zijn nu Friese patiëntmaterialen beschikbaar: diabetes, cardiovasculair en respiratoir. “Met name onder senioren kunnen chronische aandoeningen zoals COPD, boezemfibrilleren en diabetes type 2 vaker voorkomen. We gaan ervan uit dat senioren in Friesland vooral Fries spreken en willen met de materialen meer aansluiten op hun belevingswereld.” Of de materialen aan gaan slaan, moet blijken uit de aanvragen van de zorgverleners. Dat is de graadmeter voor het succes. “Op het moment dat de aanvragen hoog zijn, dan speelt er een behoefte. Dat is een goede indicatie om hierop voort te borduren.”

Verwachte effect van de materialen

“We weten dat sommige geneesmiddelen voor patiënten lastiger te begrijpen zijn; denk bijvoorbeeld aan inhalatiemedicatie waar door zorgverleners al veel aandacht aan wordt geschonken.” Hoe beter de toepassing van medicatie wordt uitgelegd, hoe effectiever de patiënt dit kan gebruiken. “Voor alle genoemde indicatiegebieden gaat het om medicijnen die je je hele leven moet gebruiken. Op het moment dat goed is uitgelegd hoe patiënten de middelen moeten gebruiken, dan verhoog je hopelijk de therapietrouw en het uiteindelijke effect van de behandeling.” Soms is de werking van medicatie zo significant, dat daarmee ziekte kan worden voorkomen. In andere gevallen kan er door patiënten geanticipeerd worden op vervelende situaties. “Als iemand weet hoe en hoe vaak hij zijn bloedsuikerspiegel moet meten, dan kan hij een hyper of hypo voorkomen. En als iemand een bepaald type antistollingsmedicijn inneemt, dan kan hij dat het beste doen met voedsel en water. Zo kunnen bijwerkingen worden verminderd en ervaart die persoon minder ongenoegen in zijn leven. Hij moet hier alleen wel van op de hoogte zijn en dat begint allemaal met goede informatievoorziening.”

Nu beschikbaar!

De Friese patiëntmaterialen zijn vers van de pers. Alle zorgverleners in Friesland zijn, natuurlijk in het Fries, recent geïnformeerd met een aanvraagkaart voor de materialen. “We hopen uiteraard op veel enthousiaste reacties vanuit het zorgveld. Ik heb met een aantal zorgverleners van tevoren contact gehad: als we de materialen ontwikkelen, is dit dan van toegevoegde waarde? Degenen die ik sprak zijn positief maar ook erg benieuwd hoe Friese patiënten erop reageren.” De brandmanagers van Boehringer Ingelheim zijn betrokken om dit initiatief organisatiebreed op te pakken. Zij hebben samen met een vertaalbureau gewerkt om een selectie van de patiëntmaterialen naar het Fries om te zetten. “Dit is geen project dat je alleen kunt oppakken. We doen het samen om de informatievoorziening richting patiënten te verbeteren.

Deel ideeën en suggesties

Collega’s van Paul die met zorgverleners in Friesland in contact staan, zullen deze materialen onderwerp van gesprek maken. Zo kan iedereen die met patiënten op het gebied van diabetes, cardiovasculair of respiratoir te maken heeft, terugkoppeling geven op dit initiatief. “Als er ideeën of gedachten zijn voor een initiatief binnen het thema Samen dichter bij gezondheid, dan houden wij ons aanbevolen. Naast de productie van de Friese materialen zijn we ook op andere ondersteunende terreinen actief, bijvoorbeeld op het gebied van Budget Impact Modellen. Interesse om verder van gedachten te wisselen over onze bijdrage aan de zorg? Laat het ons weten.”

Ideeën, suggesties of reageren op dit initiatief? Stuur dan een e-mail naar webmaster.nl@boehringer-ingelheim.com t.a.v. Paul Hoebee.