Succesvolle biestcampagne voor Animal Health

Educatie en humor in de varkenskraamstal

Waar gewerkt wordt, is behoefte aan het delen van kennis. En als er ergens hard gewerkt wordt, dan is het wel in de varkensstal. Goed opgeleid personeel vinden, is niet altijd makkelijk. “Onze dierenartsen merkten dat er nog wel behoefte was en is aan educatie over biestmanagement, om de periode voor, tijdens en na het werpen in de kraamstal goed door te komen. Er valt altijd bij te leren”, begint Elisa van Velzen haar verhaal over de educatieve biestposter die Boehringer Ingelheim onlangs heeft uitgebracht. “Deze poster past goed binnen onze ‘preventie werkt’ visie. Preventie is essentieel voor de varkensgezondheid. De vaccins die wij verkopen zijn een onderdeel van de oplossing.”

Biest is van levensbelang. Het zorgt ervoor dat jonge biggen voldoende afweerstoffen en energie binnenkrijgen, waardoor ze beter groeien en gezonder zijn. Biggensterfte is een actueel onderwerp. De Minister heeft onlangs gezegd dat de biggensterfte in Nederland te hoog is. “Als je kijkt naar gemiddelden binnen Europa of nog verder, dan ligt het in Nederland helemaal niet vreemd hoog, maar we moeten altijd kijken of het nog beter kan. Zeugen werpen tegenwoordig soms meer dan 20 biggen, een stuk meer dan vroeger. Daar moet je mee leren omgaan. Want elke big die overlijdt, doet pijn. In de portemonnee, maar zeker ook in het boerenhart.”

Stalbestendige poster

“Het idee voor de biestposter kwam van mijn collega Rutger Jansen. Hij is varkensdierenarts en specialist op het gebied van biest en darmgezondheid. Hij zag in de stallen dat aan de kennis rondom biestmanagement nog wel wat bij te schaven viel. We willen varkenshouders niet de les lezen, maar ondersteunen. De Nederlandse varkenshouderij heeft immers al een bewonderenswaardig hoog niveau. Zo zijn we gestart met deze grote stalbestendige biestposter, die opgedeeld is in verschillende fases rondom het werpen. Via humoristische illustraties worden veel nuttige tips en aandachtspunten gedeeld. Hoe je kunt herkennen dat een zeug gaat werpen bijvoorbeeld, maar ook hoe je voor meer comfort in de kraamstal zorgt. Ook in de kraamstal geldt dat rust, reinheid en regelmaat belangrijk zijn. Daarnaast is er een focus op biestopname en hoe belangrijk dit is voor het afweersysteem van de biggen.”

Ruime doelgroep

“De poster levert bij varkenshouders veel herkenning op. Toch horen we ook vaak ‘oh, ja, dat is ook zo’ of ‘goh, daar had ik nog niet aan gedacht’. Herhaling kan sowieso nooit kwaad. De arbeidsmarkt is krap en in de stallen werken regelmatig jonge, wat minder ervaren medewerkers en er zijn relatief veel buitenlandse medewerkers op de varkensbedrijven aan het werk. Afbeeldingen helpen dan extra om zaken goed uit te kunnen leggen. Bovendien is de doelgroep voor de poster nog breder. We hebben in Nederland namelijk ook 26 ‘stap in de stal’-varkensbedrijven die burgers kunnen bezoeken. Daar hangt de poster ook.”

Internationaal opgepikt

De reacties uit het veld zijn positief. “De poster wordt zelfs opgepikt in andere landen, van Roemenië tot Thailand. Men vindt de tekeningen leuk en de poster nuttig. Dat levert de nodige tamtam op. In de kraamstal werken ook veel vrouwen, die kunnen de roze kleurstelling op de poster ook wel waarderen. Inmiddels zijn we bij de 2e druk beland want de eerste 1.000 posters waren zo weg. Het formaat van de tweede druk is kleiner dan de eerste, zodat hij ook op deuren past. In navolging op de poster hebben we in het land biestbijeenkomsten voor boeren en hun personeel gehouden, voor een verdere verdiepingsslag op dit onderwerp. We hebben de tips uit de biestposter ook vertaald in de vier meest gesproken talen op de varkensbedrijven in Nederland en uitgebracht als biestboek."

Leven lang leren

Uiteraard zijn er nog meer onderwerpen die zich lenen voor een educatieve poster in de stal. “Biosecurity bijvoorbeeld. Zeker nu de dreiging van varkenspest weer oplaait in het buitenland, is het extra belangrijk dat bedrijven alert zijn en blijven. We waarschuwen hen: ‘Kijk nog eens goed naar de hygiëne in en om je bedrijf.’ Biosecurity speelt een cruciale rol bij de verspreiding van ziektes. PRRS is een respiratoire en reproductieve aandoening die veel voorkomt onder varkens. Daarvoor hebben we een 10 Gouden Regel poster gemaakt. In samenwerking met verschillende stakeholders hebben we de E-learning Varkens opgezet voor online educatie van de varkenssector. Kennis die bijdraagt aan de gezondheid van varkens. Regelmatig zoeken we de vakmedia op voor de publicatie van educatieve artikelen. Want er valt altijd iets bij te leren, voor iedereen.”