Consumentenplatform Luchtpunt

“Met luchtpunt komen we dichter bij patiënten en dat zorgt voor meer begrip”

Luchtpunt is het informatieplatform voor patiënten met astma en COPD. “Het is niet alleen voor hen, maar ook voor hun omgeving belangrijk dat ze informatie vinden over het ziektebeeld”, vindt Susan Bonten. Ze is Territory Manager op het gebied van COPD en beheert sinds 2018 de Facebookpagina van Luchtpunt.

De behoefte aan kennis over astma en COPD is groot. Zowel bij patiënten als bij hun omgeving. Voorzien in die vraag was de belangrijkste reden om de website Luchtpunt op te zetten. Hier wordt verteld wat astma en COPD is, hoe het behandeld kan worden en welke impact aanpassing van de leefstijl heeft op het ziekteverloop. “Naast de feitelijk informatie van de website, ontstond ook steeds meer behoefte aan berichten over astma en COPD die inspelen op de actualiteit. Daarom is in 2016 de Facebookpagina Luchtpunt opgezet. Ik ben er later bijgekomen.”

Selectie van wat relevant en belangrijk is

“Luchtpunt is een actuele informatievoorziening voor patiënten. We zoeken berichten in kranten, op de radio en online en plaatsen die door op onze Facebook pagina. We maken een selectie van wat voor bezoekers van onze pagina relevant en belangrijk is. Zo wijzen we mensen er bijvoorbeeld op goed te kijken of COPD fysiotherapie nog wel wordt vergoed als ze switchen van zorgverzekeraar. We zetten ook berichten door over studies en onderzoeken. Of over ‘stoptober’, het gebruik van ventilatoren of een nieuwe COPD-app.”

Feitelijke en onafhankelijke informatie

“In mijn dagelijks werk heb ik veel contact met longverpleegkundigen en praktijkondersteuners. Het is leuk om te horen dat patiënten vragen stellen over zaken die ze op Luchtpunt lezen. Mijn klanten vinden het erg fijn dat patiënten gefaciliteerd worden met informatie. Het is voor hen wel erg belangrijk dat de informatie feitelijk en onafhankelijk is. Het leuke is dat longverpleegkundigen inmiddels zelf ook onderwerpen en informatie aandragen. Zij horen van de patiënt terug wat ze missen.”

Lotgenotencontact

“We merken dat lotgenotencontact belangrijk is voor patiënten. Daarin faciliteert Luchtpunt zeker. Berichten worden veel gedeeld. Maar ook het aantal reacties op berichten is vaak aanzienlijk. Bij een bericht over stoppen met roken of het stoken van houtkachels laten zowel voor- als tegenstanders van zich horen. Zo komen hele discussies op gang. Wij faciliteren die discussies, maar nemen er niet aan deel. We kijken wel goed naar de reacties en als er opmerkingen worden gemaakt over bijwerkingen, dan melden we die uiteraard, zoals we verplicht zijn om te doen.”

De toekomst van Luchtpunt

“In de toekomst willen we dat patiënten zich nog meer gaan binden aan de pagina. We hebben vanuit het verleden geleerd welke informatie interessant is voor de doelgroep, dus we kunnen nu betere en maatgerichtere informatie aanbieden. Ook zou ik graag de zorgverleners meer willen betrekken bij het platform. Door ze bijvoorbeeld aan het woord te laten, zij hebben veel waardevolle kennis! Zo brengen we de informatie nog dichter en gerichter bij de patiënt.”