Samen dichter bij diergezondheid met Boehringer Ingelheim Intervisie

Bijeenkomsten succesvol door lage drempel en interactie

“Deelnemen aan een intervisiegroep van Boehringer Ingelheim is voor dierenartsen leerzaam, laagdrempelig en goed voor het leggen van contacten. Kennis is bovendien altijd dichtbij, omdat we deze nascholingen lokaal organiseren.” Aan het woord is Ernst Jan Grootenhuis, accountmanager Rundvee Noord-Oost Nederland voor Animal Health. Hij is ook aanjager van een aantal intervisiegroepen. “Het is voor mij een fijne manier om feeling te houden met het werkveld.”

Waarom intervisiegroepen?

“We vinden het belangrijk kennis te delen met het veld. Ongeveer 20 jaar geleden heeft Boehringer Ingelheim nascholingsbijeenkomsten voor dierenartsen geïnitieerd. Het idee was een actueel onderwerp bij de kop te pakken met een wetenschappelijk onderlegde specialist. Daar hebben we nog steeds veel succes mee onder de noemer Intervisiegroepen. Elke groep heeft een bestuur en deelnemers betalen contributie. Op deze manier kunnen dierenartsen tegen relatief lage kosten nascholing volgen.”

Hoe ziet een bijeenkomst eruit?

“In mijn regio zijn drie intervisiegroepen gericht op Rundvee. De bijeenkomsten vinden voornamelijk in de wintermaanden plaats op een dinsdag- of woensdagmiddag. Mijn collega’s hebben soms ook, afhankelijk van de deelnemers, groepen in de avond. Tijdens een intervisiebijeenkomst kan een specialist in drie uur zijn of haar verhaal doen of wordt er casuïstiek besproken met de gehele groep. Natuurlijk zorgen we ook dat er voldoende tijd overblijft voor interactie. De koffiepauze is een essentieel onderdeel voor de dierenartsen om te netwerken met anderen, die vaak ook oud-studiegenoten zijn.”

Wat voor mensen komen op een bijeenkomst af?

“Dierenartsen met elkaar in contact brengen is een onderdeel van mijn werk. Als er in een praktijk nieuwe mensen in dienst zijn, breng ik de bijeenkomsten bij hen onder de aandacht. Voor mijn werk als accountmanager heb ik namelijk vaak te maken met de eigenaar van de praktijk of de inkoper. Maar om feeling te houden met het veld en te weten wat er speelt, wil ik ook de andere mensen uit de praktijk spreken. Maar ook mensen die niet meer dagelijks praktiserend dierenarts zijn of in de voederindustrie, bij de Gezondheidsdienst of in het onderwijs werken zijn welkom. Door de groep zo divers te maken, wordt het netwerk alleen maar interessanter.”

Staan dierenartsen in de rij, of moet je trekken?

“Dierenartsen in mijn regio komen graag. Ik zie ze ook vaak terug. Voor hen is intervisie gewoon binnen een groep elkaars visie delen over een onderwerp, onder leiding van een gastspreker. Het woord intervisie impliceert vanuit de opleiding dat ze ervaringen moeten delen. Dat voelen ze dan als jezelf bloot moeten geven. Daar is onze doelgroep terughoudend in. Hoewel we interactie aanmoedigen, ligt er geen druk op het woord voeren.”

Hoe komen jullie aan onderwerpen?

“Elke intervisiegroep heeft een drieledig bestuur. Ik bespreek als aanjager en ondersteuner nieuw aanbod. Wat speelt er in het veld en welke spreker kunnen we daarbij vinden? Tachtig tot negentig procent van de dierenartsen is diersoort gedifferentieerd, dus kun je heel gericht onderwerpen aandragen. We vragen deelnemers ook vooraf voorbeelden of vragen in te dienen. Steeds vaker worden ideeën aangedragen voor de intervisiebijeenkomsten. Deelnemers zijn trots als hun idee wordt behandeld.”

Waar komen de sprekers vandaan?

“De sprekers vinden we in ons netwerk, binnen de faculteit in Utrecht en bij andere specialistenklinieken. Natuurlijk wissel ik ook ervaringen uit met mijn collega-accountmanagers. En soms geven we ook andere farmaceuten, overheidsinstanties of voerfirma’s een podium. Als ze bijvoorbeeld een interessant onderzoek hebben gedaan in het vakgebied. Uiteraard mag commercie daarbij geen rol spelen.”

Hoe belangrijk is accreditatie?

“In de paardensector is men verplicht punten te halen, daar is de druk hoger. Ook bij gezelschapsdieren speelt accreditatie een rol. Bij rundvee niet, maar je moet wel op de hoogte blijven. Er zijn altijd ontwikkelingen. Vakbladen lezen kan ook, maar dan mis je de interactie en vaak ook diepgang. In een bijeenkomst van drie uur is daar meer ruimte voor. Voor accreditatie moet een bijeenkomst aan bepaalde eisen voldoen. Daarin laten we ons ontzorgen.”

Komen de nascholingen ook online op Vetclass?

“Uiteraard brengen wij Vetclass onder de aandacht bij dierenartsen, maar we willen geen concurrent van onszelf worden. Veel dierenartsen hebben bovendien de behoefte elkaar af en toe in de ogen te kijken. Succesvolle onderwerpen bieden we het volgend jaar op verschillende dagen aan, zodat iedereen kans heeft om te komen. Een enkele keer komt een item op Vetclass.”

Wanneer is een bijeenkomst succesvol?

“Succes relateer ik aan opkomst. Ik ben blij met 15 tot 20 deelnemers. Ook de evaluatiecijfers geven een goed beeld. En als mensen terugkomen, weet je dat je goed bezig bent. Ik ben trots als mensen het hebben over onze bijeenkomsten en als ik positieve geluiden terug hoor in het veld. Laatst hadden we een oud-leraar van de faculteit die sprak over chirurgische ingrepen. Het is mooi om te zien dat iedereen daar vervolgens over praat. Ik zie dat ook andere farmaceuten proberen bijeenkomsten te organiseren. Maar dat lukt ze niet zomaar. Onze ervaring is onderscheidend.”

Met intervisie kom je dus samen dichter bij (dier)gezondheid?

“Zeker! Letterlijk en figuurlijk. Drie uur intervisie is makkelijk in te passen in de agenda. Laatst was er een groot congres in Den Bosch. Dat duurt de hele dag. Ik merk dat mensen terughoudend zijn om daar naartoe te gaan. Zeker vanuit mijn regio. Wij bieden een lage drempel en dat levert iedereen veel op.”

Boehringer intervisie in het kort

Intervisiebijeenkomsten vinden plaats in het hele land. Groepen dierenartsen komen binnen een bepaalde regio een aantal keer per jaar samen. De bijeenkomsten zijn volledig afgestemd op de wensen en behoeften van deelnemers. Door de regionale, kleinschalige aard van de intervisie is er bovendien veel ruimte voor discussie en sociaal contact.


Doelstelling van de intervisiebijeenkomsten is het uitwisselen van ervaring en kennis op veterinair gebied. Ook bevorderen we intercollegiale contacten voor iedereen die werkzaam is in het veterinaire vakgebied. Daarnaast is het mogelijk accreditatiepunten voor nascholing te krijgen door middel van participatie in deze intervisies.


Op dit moment zijn er in Nederland zo’n dertig Boehringer intervisiegroepen actief, verdeeld in de diersoorten Gezelschapsdieren, Paard, Rund en Varken. Tevens is er een intervisiegroep voor Paraveterinairen actief.


Meer informatie vindt u hier