Inge Rood, Head Regulatory Affairs, zet zich in voor begrijpelijke bijsluiters

“Niet inhalatie maar pufje, bedenk het maar”

In de 12 jaar dat Inge Rood bij Boehringer Ingelheim werkt, heeft ze al veel bijsluiters geschreven en voorbij zien komen. “En ze zijn lang niet allemaal even toegankelijk”, geeft ze toe. “Er zijn zeker zo nu en dan ontwikkelingen op dit gebied. Maar het schrijven van begrijpelijke bijsluiters heeft vaak geen prioriteit. Ik vond het dan ook leuk om samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en enkele andere farmaceuten weer een stap in de goede richting te zetten.”

Via de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is Inge met het CBG in contact gekomen. Ze volgde samen met het CBG een training Begrijpelijk Schrijven, waarna ze haar kennis direct in de praktijk bracht door een Boehringer Ingelheim-bijsluiter te herschrijven. “Ik heb gekozen voor een product uit de top 100 meest gebruikte producten. Het gaat om een middel dat mensen thuis gebruiken met een inhalator, ook wel ‘puffer’ genoemd.”

Andere mindset

Inge heeft wel een idee waar het soms misgaat met bijsluiters. “We maken als farmaceut bij ieder product een SPC. Dat is een samenvatting van de productkenmerken voor artsen en de informatie waarmee onze buitendienst op pad gaat. Die moet aan bepaalde eisen voldoen. Op basis van de SPC wordt vaak in sneltreinvaart de Engelstalige bijsluiter gemaakt. Maar als je ingewikkelde medische teksten vertaalt in het Nederlands, wordt het er niet begrijpelijker op. Bovendien weten wij vaak meer dan een patiënt en het is best lastig om die kennis weg te laten en vanuit een andere mindset te denken.”

Taal van de patiënt

Tijdens de schrijftraining leerde Inge meer redeneren vanuit de patiënt. Een van de lessen ging over het gericht aanspreken van de lezer en het effect daarvan. “Je wilt dat de patiënt een actie uitvoert. Actieve zinnen werken dan beter. Vervolgens ben ik in gesprek gegaan met een longverpleegkundige en een POH (praktijkondersteuner huisartsen). Want wie kent de taal van de patiënt nu beter dan zij? Dan kom je er dus achter dat wat wij de kap van de inhalator noemen, in de praktijk gewoon een dop heet. En ze hebben het niet over inhalatie, maar pufje. Bedenk dat maar eens. Het zijn van die simpele dingen die een bijsluiter een stuk begrijpelijker maken.”

Regels belemmeren

Het CBG heeft ook nog wat aanpassingen gedaan aan de herschreven bijsluiter van Inge. Die versie heeft ze meegenomen naar de patiëntenorganisatie, het longfonds in dit geval. “Ze vonden het heel fijn dat wij hen erbij betrokken. Een veelgehoorde opmerking is de hoeveelheid tekst, die schrikt mensen vaak af. Helaas kunnen we daar niet altijd iets aan doen, omdat er ook regels zijn waar wij aan moeten voldoen. Zo staan er in deze bijsluiter nog steeds benamingen voor het product in allerlei talen. Een flinke lijst. Niet relevant voor de Nederlandse patiënt, maar dat mocht niet weg.”

Levend document

Een bijsluiter is een levend document, dus er komen steeds bijwerkingen of waarschuwingen bij. Inge besloot hier ook goed naar dubbelingen te kijken. “Soms stond er wel drie keer dezelfde waarschuwing. Namelijk neem contact op met je arts. Die heb ik samengevoegd. Een ander opmerkelijk item was de zin ‘Zorg dat het niet in je ogen komt, want…’ en vervolgens een hele lijst met wat ervan kan komen. Pas onderaan stond de actie: ‘spoel zo snel mogelijk uw ogen uit’. Hoewel we aan kopjes en volgorde niets mogen wijzigen, hebben we dit wel aan kunnen passen. Die actie is namelijk het meest belangrijk. Soms is er wat ruimte om te sprokkelen. Zo heb ik op de achterkant van de bijsluiter, nog een keer ‘1x per dag 2 pufjes’ bovenaan gezet.”

Fijne samenwerking

Inge is blij dat het CBG ook steeds meer ruimte voor discussie biedt. “Dat komt de patiënt echt ten goede. De samenwerking met het CBG heb ik als heel prettig ervaren. Ook met de andere farmaceuten in de pilot is het contact goed. We hebben bijvoorbeeld samen bij een training ervaringen uitgewisseld. Dus het onderwerp leeft weer in onze wereld.”

Toolkit Begrijpelijke Bijsluiters

“Nu ben ik nog op zoek naar een manier om het effect van deze verbeteringen te meten”, zegt Inge. “En hopelijk kunnen we steeds meer stappen zetten naar begrijpelijke bijsluiters. Wat ik wil benadrukken is dat het helemaal niet zo makkelijk is als je zou denken. Een training Begrijpelijk schrijven is echt een must als je schrijft voor patiënten. En voor begrijpelijke bijsluiters kun je de Toolkit Begrijpelijke Bijsluiters op de website van het CBG erbij pakken. Dat vind ik een mooi resultaat van dit project.”