TUSSEN DE KIPPEN MET VALÉRIE

Entingen in broederij geven beste resultaten

‘In deze rubriek van beterKIP wil ik praktische kennis met u delen. Kennis die ik via wetenschappelijke artikelen en overleg wereldwijd vergaar, omzetten naar praktische zaken die u direct kunt toepassen op het pluimveebedrijf. In deze editie de levende entingen in de broederij.

Wereldwijd worden steeds meer kuikens op de eerste levensdag in de broederij gevaccineerd. Innovaties in vaccinontwikkeling en veranderde regelgeving maken het mogelijk om Newcastle Disease en Infectieuze Bronchitis vaccinaties in de broederij uit te voeren. Traditioneel werden ND- en IB-vaccins ingezet op het moment dat de maternale antistoffen bij de kuikens voldoende waren afgenomen. Een levende entstof werkt snel en is in eerste instantie lokaal gericht. Wij blijven als farmaceutisch bedrijf altijd ontwikkelen; wat kan beter? Hoe doet de rest van de wereld het? En daaruit zoeken wij de best mogelijke oplossingen om de gezondheid en het welzijn van mens en dier te verbeteren.

Valérie Dekens (35) Studeerde Diergeneeskunde in Gent.

Als Technical Service Manager Pluimvee is ze bij Boehringer Ingelheim verantwoordelijk voor de technische begeleiding in de Benelux. Ze deelt graag haar kennis met pluimveehouders en haalt informatie op uit de praktijk. “Ik vind het boeiend om in de pluimveesector te werken. Pluimveehouders zijn innovatieve ondernemers die na denken over de komende uitdagingen”, zegt de Belgische dierenarts.

VOORDELEN

Door de doorontwikkeling van de levend verzwakte vaccins kunnen er steeds meer levende vaccins op de eerste levensdag worden ingezet. Dat biedt voordelen: de immuniteitsopbouw kan heel vroeg starten waardoor het kuiken sneller beschermd is. Er hoeft geen extra bedrijfsbezoek plaats te vinden met de nodige hygiëne- en besmettingsrisico’s. Het enten in de broederij geeft dus minder stress voor de kuikens. Met de steeds verder geautomatiseerde toediening in de broederij is de vaccinatie betrouwbaarder, sneller en efficiënter. Een vroege vaccinatie legt de basis voor een goede immuniteit waardoor het kuiken onbelemmerd door kan groeien op het vleeskuikenbedrijf.

BETERE RESULTATEN

Vanaf de jaren negentig zijn variant IB’s, zoals 793B, QX, Q1 en Variant 2, actief die meer ernstige ademhalings- en nierproblemen bij vleeskuikens veroorzaken. Dat geeft hoge uitval en meer afkeuringen in de slachterij. Om dit aan te pakken werd naast IB Mass en ND op dag 1, een tweede dosis IB Mass of IB Variant gegeven op 10 tot 14 dagen leeftijd. Uit proeven en data van commerciële koppels blijkt dat IB Mass, ND en IBVariant gelijktijdig kunnen worden toegediend op de eerste levensdag. Deze gecombineerde vaccinatie op de eerste levensdag geeft dezelfde bescherming tegen veldvirus vergeleken met afzonderlijke toediening van de vaccins. En dit levert betere technische resultaten op: hogere gewichten, efficiënter voerverbruik en minder uitval.

EFFICIËNTERE TOEDIENING

Wereldwijd worden de meeste vleeskuikens op de eerste levensdag geënt met IB Mass, IBVariant en ND. Ik verwacht in de toekomst ook meer broederij-entingen in de Benelux omdat de koppelprestaties verbeteren. De broederij dient de vaccins geautomatiseerd en efficiënt toe. Alle kuikens krijgen dezelfde dosis en zijn goed beschermd. Minder vaccinatiemomenten betekent minder bedrijfsbezoeken, minder stress en meer dierwelzijn. Kortom win-win situaties voor de Nederlandse en Belgische vleeskuikenhouders en mogelijkheden om het bedrijfsresultaten te optimaliseren.

OVERLEG MET UW DIERENARTS

De werkzaamheid van een gecombineerde vaccinatie is afhankelijk van de stam van de ingesloten levende ND-, IB Mass – of IB Variant, de status van het koppel en de omgevingsomstandigheden van het pluimveebedrijf. Overleg altijd met uw bedrijfsdierenarts voordat u vaccinatiewijzigingen doorvoert.’

Bron: Global change in day-old broiler chick vaccination practices – Kannan Ganapathy & Chris Ball, University of Liverpool UK