Foto 1: Na afkalven wordt de teatsealer handmatig verwijderd, dit ziet er zo uit.

Eerste Nederlandse melkveehouders doen ervaring op met blauwe teatsealer

De eerste blauwe teatsealer Ubroseal®blue is nu ook in Europa op de markt. Begin november 2020 werd in Nederland de allereerste koe met Ubroseal®blue drooggezet. Zij kalfde net voor de kerst af. Inmiddels hebben er op 4 bedrijven samen ongeveer 100 koeien die met Ubroseal blue waren drooggezet afgekalfd.

Deze bedrijven waren onderdeel van een pilot met de nieuwe, blauwe teatsealer. De Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk in Harmelen en DAP Flevoland in Zeewolde vroegen ieder twee veehouders om als eerste in Nederland ervaring op te doen.

De 4 veehouders waren unaniem; het droogzetten met een blauwe teatsealer heeft een voordeel. Ze gaven allemaal aan dat het makkelijker was om de blauwe teatsealer te zien bij het verwijderen na afkalven (zie foto 1). De teatsealer is door de blauwe kleur duidelijk zichtbaar en makkelijk te onderscheiden van melk. Het inbrengen van de blauwe teatsealer is niet anders dan de witte teatsealer.

Hoe werkt het?

Witte teatsealers worden al jaren in Nederland toegepast bij het droogzetten van koeien. De teatsealer vormt een afsluitende “plug” in de tepel. Bacteriën kunnen hierdoor minder makkelijk de uier binnendringen en daarmee worden nieuwe infecties tijdens de droogstand voorkomen.

Zorgvuldigheid en hygiëne bij het inbrengen is geboden. Daarnaast is het advies om de speen bij het inbrengen aan de basis dicht te knijpen, zodat de teatsealer in de tepel blijft en niet omhoog de uier in kan gaan. Als er weerstand wordt gevoeld is de speen vol, de injector hoeft dan niet verder leeggedrukt te worden.

Door de injector licht duwend terug te trekken, wordt ook het laatste stukje van het tepelkanaal opgevuld.

Na afkalven is het belangrijk dat de “teatsealer plug” handmatig wordt verwijderd. Door de speen bovenin dicht te drukken en neerwaartse druk uit te oefenen kan de teatsealer uit de speen geduwd worden. Soms is niet de hele plug verwijderd of is er met het inbrengen teatsealer in het uier terecht gekomen. Dit komt er dan met de volgende melkingen uit. Daarom is het advies om de eerste dagen na afkalven handmatig voor te stralen.

Ervaring

In Noord-Amerika is er al enige jaren ervaring met een blauwe teatsealer. Waarom dan blauw? De blauwe teatsealer is duidelijk zichtbaar en goed te onderscheiden van vlokjes in de (biest)melk (zie foto 2). Dit helpt om het verwijderen na afkalven gemakkelijker te maken. Let wel als een koe ’s nachts of zonder toezicht gekalfd heeft, heeft het kalf mogelijk al gedronken. Dan kan het kalf de teatsealer (deels) al hebben uitgezogen. Opname van de blauwe teatsealer door het kalf is veilig en heeft geen nadelige effecten.

Het is goed te zien

Mocht er onverhoopt toch nog teatsealer in de melk zitten dan wordt dit door het papieren filter tegen gehouden (zie foto 3). Het is dan wel verstandig om het protocol rondom toedienen en afkalven nog eens met de medewerkers door te lopen. Zodat iedereen op de hoogte is van een juiste toediening en dat de teatsealer plug na afkalven handmatig verwijderd moet worden.

“Je ziet het goed in de (gele) biest”, zei een veehouder die meedeed aan de pilot. Bij de meeste koeien werden er op dag 3 na afkalven, als de melk weer in de tank mocht, geen restanten van de teatsealer meer waargenomen.