Infectieziekten

Neusvaccinatie tegen pinkengriep op kalveropfokbedrijf

Als er kalveren van verschillende bedrijven aangevoerd worden ontstaan nogal eens luchtwegproblemen. Zo ook bij deze veehouder. Hij fokt kalveren op van verschillende bedrijven, gemiddeld worden er zo’n 7 dieren van evenveel bedrijven per week aangevoerd en in een prachtig strohok gezet. De stal bevat 21 hokken, daar blijven ze in tot na spenen, waarna ze uit de stal gehaald worden en het hok schoongemaakt wordt. Dit samenbrengen van dieren op 2-4 weken leeftijd brengt echter wel de nodige luchtwegproblemen met zich mee. Zieke dieren worden in principe individueel behandeld met antibiotica en een NSAID. Als het aandeel zieke dieren te hoog wordt en niet onder controle te houden is met individuele behandelingen wordt een koppelkuur ingezet met doxycycline en broomhexine.

Gemiddeld worden er zo’n 7 dieren van evenveel bedrijven per week aangevoerd en in een prachtig strohok gezet. De stal bevat 21 hokken. Daar blijven ze in tot na het spenen, waarna ze uit de stal gehaald worden en het hok schoongemaakt wordt. Dit samenbrengen van dieren op 2-4 weken leeftijd brengt echter wel de nodige luchtwegproblemen met zich mee. Zieke dieren worden in principe individueel behandeld met antibiotica en een NSAID. Als het aandeel zieke dieren te hoog wordt en niet onder controle te houden is met individuele behandelingen wordt een koppelkuur ingezet met doxycycline en broomhexine.

Resultaten vergelijken Om het antibiotica gebruik omlaag proberen te brengen wordt gestart met vaccinatie tegen BRD. Alle nieuw opgezette kalveren worden vanaf juni 2020 t/m okt 2020 in de neus gevaccineerd met Bovalto Respi Intranasaal (Boehringer Ingelheim). Het effect van de vaccinatie wordt geëvalueerd vanaf het moment dat alle in de stal aanwezige dieren gevaccineerd zijn. Dit effect wordt vergeleken met de periode van 1 feb 2020 t/m mei 2020 voorafgaand aan vaccinatie.

Een experiment Uit longspoelingen van verschillende dieren blijkt dat pinkengriep (BRSV) een minimale rol speelt, maar Mycoplasma een substantieel deel van de problemen veroorzaakt. Daarom is gestopt met het schoonspuiten van de stal met een hogedrukspuit omdat dit een risicofactor is voor de verspreiding van Mycoplasma en de infectiedruk na het spuiten leek toe te nemen. In onderstaande tabel ziet u de resultaten van deze veldervaring. De groep zonder neusvaccinatie bestond uit 191 dieren, de groep dieren met neusvaccinatie bestond uit 197 dieren. Een groot deel van de gevaccineerde dieren stond tegelijk met niet-gevaccineerde dieren in de stal. Er waren 49 kalveren die de gehele opfokperiode op stal met allemaal gevaccineerde dieren stonden.

De tabel laat zien dat het percentage met antibiotica behandelde dieren niet zoveel verschilt, terwijl het aantal antibioticabehandelingen per dier wel gedaald is. Daarnaast is de uitval ook lager in de gevaccineerde groep.

Waardevolle aanvulling Het totaal percentage dieren behandelt met antibiotica voor acute luchtwegproblemen verschilt niet tussen niet-gevaccineerde dieren en gevaccineerde dieren in een gemengde stal (waar gevaccineerde en niet-gevaccineerde dieren tegelijk in de stal aanwezig zijn). Als echter alle dieren in de stal gevaccineerd zijn, is er een daling van 12% te zien in het aantal dieren met een antibiotica behandeling voor acute luchtwegproblemen, ten opzichte van de niet-gevaccineerde dieren. Het gemiddeld aantal behandelingen per dier met antibiotica voor acute luchtwegproblemen daalt met 17%. Er zijn geen dieren gestorven in de gevaccineerde groep, op het moment dat alle dieren in de stal gevaccineerd zijn ten opzichte van 5 dieren die uitvielen in de periode zonder neusvaccinatie. Gezien deze resultaten kan neusvaccinatie tegen pinkengriep, naast andere management aanpassingen, een waardevolle aanvulling zijn.

Auteur (en tevens begeleidend dierenarts): Adriaan Vandermeer, dierenarts bij DAC Balkbrug-Nieuwleusen.