Uiergezondheid

Geen risico tijdens de droogstand

Het droogzetten van koeien, veehouders doen het er ‘even’ bij. De meeste veehouders geven aan dat ze droogzetten van koeien ‘gemakkelijk’ vinden. Veehouders nemen geen risico, de meerderheid gebruikt dan ook teatsealers bij het overgrote deel van hun koeien. Daarnaast selecteren ze koeien die (aanvullend) met antibiotica moeten worden drooggezet.

Teatsealer ingeburgerd, 87% gebruikt een teatsealer Boehringer Ingelheim heeft in april en mei 2021 een marktonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat 70% van de 230 deelnemende veehouders bij meer dan de helft van de koeien alleen een teatsealer gebruikten (Figuur 1). De meerderheid van de veehouders past in minder dan 25% van hun dieren alleen een antibiotica droogzetter (Figuur 2) of een combinatie van een droogzetter met een teatsealer toe (Figuur 3).

De meeste veehouders in Nederland nemen dus geen risico en behandelen bijna al hun koeien met een teatsealer. Een teatsealer beschermt tegen nieuwe infecties tijdens de droogstand. Uit een gelijktijdig uitgevoerde enquête (n=133) gaf 87% van de veehouders aan teatsealers te gebruiken. De resultaten uit dit onderzoek waren vergelijkbaar met het andere marktonderzoek. Een grote meerderheid van de veehouders zegt het toedienen van teatsealers makkelijk of redelijk eenvoudig te vinden.

Korte injector punt Een derde van de veehouders zegt altijd de korte injectorpunt te gebruiken. Dat wordt ook geadviseerd. Dit vermindert namelijk de kans op het inbrengen van infecties. Ook is er zo minder kans op beschadiging van het tepelkanaal en het slotgat. Niet alle teatsealers hebben echter een korte injectorpunt. Een kleurtje? Administratie van het toedienen van een droogzetter en teatsealer is belangrijk. Als een koe te vroeg kalft, kan er nog wachttijd van toepassing zijn voor de droogzetter. En de teatsealer-plug moet na afkalven handmatig verwijderd worden. 83% van de veehouders geeft aan de plug na afkalven handmatig te verwijderen. Wordt een teatsealer goed ingebracht en de plug na afkalven handmatig verwijderd, dan is de kans op resten in de (biest)melk minder. Een teatsealer met een kleur kan het verwijderen na afkalven gemakkelijker maken en is duidelijker te onderscheiden van vlokjes.

Foto 1: Na afkalven wordt de teatsealer handmatig verwijderd, dit ziet er zo uit.

Om het gebruik van teatsealers te vergemakkelijken wensten de veehouders (volgorde van het vaakst genoemd):

  1. Géén lucht in de injector
  2. Een teatsealer met een kleur
  3. Flexibele injector met lange en korte injectorpunt

Droogzetten Eigenlijk wordt de koe tijdens de lactatie al voorbereid op het droogzetten. Haar algehele weerstand moet goed zijn en haar lichaamsconditie optimaal. Ook het slotgat moet in goede conditie zijn, zonder vereelting of rafels waarin bacteriën zich kunnen ophopen.

Kort voor het droogzetten neemt ongeveer 70% van de veehouders maatregelen om de melkproductie bij droogzetten te verminderen. Meestal door het aantal melkingen te verminderen of het rantsoen aan te passen, of een combinatie van beiden. Sommige veehouders gebruiken aanvullend anionische zoutbolussen (Bovikalc Dry) bij koeien die nog veel melk geven rondom droogzetten. Deze bolussen kunnen helpen om de melkproductie verder te verminderen en de uierdruk te verlagen. (Ref.: Maynu et al 2018)

En dan het droogzetten zelf. Een secuur werkje waarbij goede voorbereiding en hygiëne belangrijk zijn. Houd alle benodigdheden bij de hand; handschoenen, papieren doeken, desinfecterende tepeldoekjes, droogzetinjectoren, teatsealers en dipmiddel. Vergeet niet de koe goed uit te melken. Koefactoren Om te bepalen of een koe ook met antibiotica moeten worden drooggezet, wordt de richtlijn droogzetten gebruikt. Koeien boven 50.000 cellen/ml en vaarzen boven 150.000 cellen/ml mogen met antibiotica worden drooggezet. Niet alle veehouders hebben deze criteria scherp in beeld. Vaak worden koefactoren gebruikt om te bepalen of een koe met antibiotica drooggezet wordt. Koefactoren die veehouders hiervoor gebruiken zijn de leeftijd van de koe. Ook kijken ze naar melkproductie, melklekken en of ze eerder mastitis heeft gehad.

Ubroseal®blue Boehringer Ingelheim heeft sinds kort een blauwe teatsealer genaamd Ubroseal®blue. Vraag uw dierenarts naar de mogelijkheden op uw bedrijf.